Select your resources:

INFORMATION

…Polish (język polski, [‘jɛ̃w̃zɨk ˈpɔlskʲi]), polszczyzna, [pɔlˈʃʧ̑ɨzna]) or simply polski, [ˈpɔlskʲi]) is a West Slavic language of the Lechitic group.[9] It is spoken primarily in Poland and serves as the native language of the Poles. In addition to being an official language of Poland, it is also used by Polish minorities in other countries. There are over 50 million[2][1] Polish-language speakers around the world and it is one of the official languages of the European Union.

Polish is written with the standardized Polish alphabet, which has nine additions to the letters of the basic Latin script (ą, ć, ę, ł, ń, ó, ś, ź, ż). Among the major languages, it is most closely related to Slovak[10] and Czech,[11]
but differs from other Slavic varieties in terms of pronunciation and
general grammar. In addition, Polish was profoundly influenced by Germanic languages, most notably German, and Italic languages like Latin and French, which contributed to a large number of loanwords and similar grammatical structures.[12][13][14] Polish currently has the largest number of speakers of the West Slavic group and is also the second most widely spoken Slavic language.[15][16]

Historically, Polish was a lingua franca,[17][18] important both diplomatically and academically in Central and Eastern Europe. Today, Polish is spoken by over 38.5 million people as their first language in Poland. It is also spoken as a second language in Northern Czech Republic and Slovakia, western parts of Belarus and Ukraine as well as in Central-Eastern Lithuania and Latvia. Because of the emigration from Poland during different time periods, most notably after World War II, millions of Polish speakers can be found in countries such as Canada, Argentina, Brazil, Israel, Australia, the United Kingdom and the United States.

Source

AUDIO & VIDEO RESOURCES

BIBLES – Audio Bibles


AUDIO & VIDEO – Global Recordings Network


AUDIO – Jesus Story


VIDEO – Jesus Film Media

TEXT RESOURCES

BIBLES – Online Bibles


Other Resources:


APPS – Mobile Phones

Additional information

Doskonały, Święty, Sprawiedliwy, Kochający, Życzliwy, Przyjazny, Pomocny, Ochronny, Troskliwy, Dzielący się, Potężny, Potężny, Współczujący, Przebaczający, Dający moc, Wnikający, Przytłaczający, Konsumujący, Oczyszczający, Uzdrawianie, Dostarczanie, Przywracanie, Ruszanie się, Tworzenie, Niszczenie, Smiting, Spełnienie, Charakterystyczny, Pocieszający, Zapewniający, Nauczający, Treningowy, Oczyszczający, Uwalniający, Uwalniający, Konserwujący, Wysyłający, Odnawiający, Adresujący, Ufający, Odważny, Zwycięski, Uznany, Historyczny, Udowodniony, Niezniszczalny, Niezawodny, Nieomylny, Godny zaufania, Chroniony, Odporny, responsywny, uprzywilejowany, honorowy, uhonorowany, uzasadniony, niezawodny, dobry, renomowany, celebrowany, chwalony, gloryfikowany, sławny, renomowany, kochany, obsługiwany, czczony, poszukiwany, potrzebny, wymagany, wymagany, piękny, żywy, oddychający, żywy, Aktywny, Niesamowity, Inspirujący, Produktywny, Produkcyjny, Kreatywny, Obfity, Bogaty, Odpowiedni, Przyzwoity, Skromny, Czysty, Prawdziwy, Moralny, Zdrowy, Bezpieczny, Korzystny, Doskonały, Wybitny, Wybitny, Niezwykły, Niezwykły, Supernat Ural, Cudowny, Zdumiewający, Miłość, Wiara, Pokój, Nadzieja, Małżeństwo, Radość, Modlitwa, Siła, Łaska, Dzieci, Przebaczenie, Uzdrowienie, Duch Święty, Zbawienie, Strach, Zaufanie, Serce, Wybaczenie, Pocieszenie, Modlić się, Cześć, Przyjaciel , Martw się, Światło, Cierpliwość, Śmierć, Kochajcie się wzajemnie, Miłość jest cierpliwa, Prawda, Grzech, Owoc Ducha, Święto Dziękczynienia, Rozwód, Niebo, Gniew, Duch, Chwała, Żona, Rodzina, Zaufanie do Pana, Język, Praca , Bóg jest miłością, Jezus, dziesięć przykazań, chrzest, zachęta, szatan, pokuta, dziesięcina, 1 List do Koryntian, 1 Jan, 1 Piotr, 1 Tesaloniczanie, 1 Tymoteusz, 2 List do Koryntian, 2 Jana, 2 Piotra, 2 Tesaloniczan, 2 Tymoteusza, 3 Jan, absolut, absolut, akty, przylgnij, przylgnij, przylgnij, przylgnij, przylgnij, adoptuj, adoptuj, adoptuj, adoptuj, afektuj, afekt, afekt, afekt, afnostyk, agnostycyzm, amillenializm, amillennial, Amos, anihilacja, anihilacjonizm, namaszczenie , namaszczony, namaszczenie, antynomia, antynomianizm, apocrypha, apologetyka, apostoł, apostołowie, apostolski, arianizm, arminian, arminiani sm, wniebowstąpienie, wniebowstąpienie, wniebowstąpienie, wniebowstąpienie, ateizm, pokuta, pokuta, pokuta, augustianizm, augustianin, autor, autorytet, chrzest, baptysta, chrzest, chrzest, chrzci, błogosławieństwa, Biblia, biblijne, bibliolatry, Calvin, Calvinism, katechizm, katechizmy, cessationism, cessationist, obrzezane, obrzezane, obrzezanie, czyste, oczyszczone, oczyszczające, oczyszczone, oczyszczone, oczyszczające, Kolosanie, zlecenie, zlecone, zgodne, wyznać, wyznane, wyznaje, wyznanie, wyznanie, kontekst, kontynuacja, konwersja, nawrócenie, nawrócony, nawracający, konwertuje, stworzony, tworzy, stworzenie, kreacjonizm, ukrzyżowany, ukrzyżowanie, ukrzyżować, określony, deizm, bóstwo, deprawać, zdeprawować, zepsucie, uczeń, uczniowie, dyscyplina, zdyscyplinowany, boskość, docetyzm, doktryna, doktryny, dynamika, efekt, dokonany, efektowny, skuteczny, efekty, skuteczny, eisegezy, eisegetyczny, El Shaddai, wybrany, wybory, zachęcać, zachęcać, zachęcać, zachęca, zachęca, Efezjan, wieczny, wieczność, Evangeli kalizm, ewangelizacja, ewangelista, ewangeliści, ewangelizacja, ewangelizacja, ewangelizacja, ewangelizacja, egzegeza, egzegetyczna, adhortacja, adhortacja, napominanie, napominanie, istnienie, istnienie, zewnętrzne, federalne, finiszer, ciało, cielesny, mięsisty, Galaci, gnostycy, gnostycyzm, Gnostycy, pobożność, Habakuk, Aggeusz, niebo, Hebrajczycy, hermeneutyka,
hermeneutyka, Herod, Herodianie, Herodiady, homilia, ludzkość, ludzkość, związek hipostatyczny, bezczynny, bezczynny, bezczynny, idol, bałwochwalstwo, bożki, iluminacja, oświetlenie, immanencja, nieuchronność, niezmienność, niezmienny, przypisanie, przypisanie, przypisanie, przypisanie, przypisanie , wcielony, wcielenie, inkluzywizm, niekomunikowalny, niezależność, niezależny, indukcyjny, bezstronność, nieomylny, nieomylność, nieomylny, nieskończony, nieskończoność, inherence, inherentny, inspiracja, inspirować, inspirowany, inspiruje, inspiruje, wstawia się, wstawia się, wstawia się, wstawia się, wstawiennictwo, wstawiennik , wstawiennicy, wstawiennicy, pośrednik, wewnętrzny, niewidzialny, niewidzialny, nieodparty, James, Jehowa, Job, John, Jonah, Juda, uzasadnienie, usprawiedliwiony, usprawiedliwiony, usprawiedliwiający, prowadzący, prowadzony, legalizm, trędowaty, trędowaci, trąd, lewit , lewityczny, limit, ograniczenie, ograniczenia, ograniczony, ograniczony, ograniczenia, kochająca dobroć, Łukasz, Malachiasz, rozmaitość, ludzkość, Marek, Mateusz, mediator, miłosierny, miłosierdzie, Micheasz, tysiąclecie, Allah, Mahomet, tysiąclecie, cud le, cuda, modalizm, moralność, umartwienie, umartwiony, umartwia, umartwiają, Nahum, konieczne, konieczność, Nowy, Testament, Obadiasz, posłuszeństwo, posłuszeństwo, wszechmoc, wszechmoc, wszechobecność, wszechobecność, wszechwiedza, wszechwiedza, Onezym, obrzędy, obrzędy, pochodzenie, oryginalny, pierwotnie, panenteizm, panteizm, Paweł, Zesłanie Ducha Świętego, zielonoświątkowiec, spostrzegawczy, doskonały, udoskonalony, doskonalący, doskonałość, perfekcjonizm, perfekcjonista, doskonali, wytrwałość, wytrwałość, wytrwały, wytrwały, faryzeusze, faryzeusze, filemon, Filipianie, politeizm, konserwacja, konserwacja, konserwacja, konserwacja, dogodne, łaska, kapłan, kapłaństwo, wyznanie, wyznanie, profesje, wyznanie, proroctwa, proroctwo, przepowiedziane, proroctwa, proroctwo, prorok, prorocze, prorocy, prorocy, przebłaganie, opatrzność, przyspieszenie, przyspieszenie, przyspieszenie, przyśpiesza, okup, okup, okup, Rapture, zachwycony, porywający, pojednanie, pojednanie, pojednanie, pojednanie, pojednanie, odkup, odkupienie, odkupienie, odkupienie, religia, religie, religijność, religijne, żałować, pokuta, żałować, żałować, wskrzesić, zmartwychwstać, zmartwychwstanie, zmartwychwstać, zmartwychwstać, Objawienie, objawienie, prawość, sprawiedliwość, Rzymianie, sabelianizm, sakrament, sakramenty, ofiara, poświęcony, poświęcony, poświęcenia, ofiarny, smutny Saduceusze, zbawienie, uświęcenie, uświęceni, uświęceni, uświęceni, uczeni w piśmie, uczeni w piśmie, pisma święte, pisma święte, samoistne, kazanie, proste, prostota, dusza, duszna, suwerenna, suwerenność, duch, duchowy, duchowość, wystarczająca, symbol, symboliczny, symbolizm, symbole, synergizm, tabernakulum, tabernakulum, tara, kąkol, łza, łzy, świątynia, kusić, kuszenie, kuszenia, kuszony, kuszący, kusi, teizm, teologiczny, teologia, Tummim, Tytus, rozdarty, rozdarty, transcendencja, transcendentalny, transcendentalny, transmutacja, transmutacja, transmutacja, transmutacja, transmutacja, tłumaczenie, tłumaczenie, trynitaryzm, trójca, prawdomówność, prawdomówność, typ, typologia, bezwarunkowy, Universa lizm, Urim, prawdomówność, zastępczy, zastępczy, widzialny, rozmyślny, rozmyślnie, chęć, Zachariasz, Sofoniasz, uczenie się, usprawiedliwienie, uświęcenie, księgi biblijne, jak zostać chrześcijaninem, jak się zbawić, jak zostać narodzony na nowo, ochrzczony w wodzie, ochrzczony w Duchu Świętym, napełniony, jak wzrastać jako chrześcijanin, jak czytać Biblię, kim jest szatan, kim jest Jezus, jak poznać Boga, czym jest satanizm, co jest Demony, Jak pokonać demony, Jak pokonać satanizm, Jak zatrzymać posiadanie, Wojna duchowa, Jak żyć w zwycięstwie, korona, koronawirus, wirus, nadzieja, trzęsienie ziemi, niebezpieczeństwo, śmierć, strach, choroba, bieda, zło , głód, szatan, diabeł, duchy, anioły, demony, cztery konie, apokalipsa, objawienie, koniec dni, powrót Jezusa, osąd, muzułmanin, buddysta, toaista, żydowski, zaroastrianin, hinduizm, hinduizm, brahman, braminizm, rzymskokatolicki , papież, madhi, mesjasz, metreya
LANGUAGE: Polish Resources
%d bloggers like this: