Select your resources:

INFORMATION

…Swahili, also known as Kiswahili (translation: language of the Swahili people), is a Bantu language and the first language of the Swahili people. It is a lingua franca of the African Great Lakes region and other parts of eastern and south-eastern Africa, including Kenya, Tanzania, Uganda, Rwanda, Burundi, some parts of Malawi, Somalia, Zambia, Mozambique and the Democratic Republic of the Congo (DRC).[6] Comorian, spoken in the Comoros Islands, is sometimes considered to be a dialect of Swahili, though other authorities consider it a distinct language.[7]

The exact number of Swahili speakers, be it native or second-language speakers, is unknown and a matter of debate. Various estimates have been put forward and they vary widely, ranging from 100 million to 150 million.[8] Swahili serves as a national language of the DRC, Kenya, Tanzania, and Uganda. Shikomor, the official language in Comoros and also spoken in Mayotte (Shimaore), is related to Swahili.[9] Swahili is also one of the working languages of the African Union and officially recognised as a lingua franca of the East African Community.[10] In 2018, South Africa legalized the teaching of Swahili in South African schools as an optional subject to begin in 2020.

Source: Wikipedia

AUDIO & VIDEO RESOURCES

BIBLES – Audio Bibles

AUDIO & VIDEO – Global Recordings Network

AUDIO – Jesus Story

VIDEO – Jesus Film Media

TEXT RESOURCES

BIBLES – Online Bibles

OTHER RESOURCES

Workshops & Training

APPS – Mobile Phones

Additional Information

Kamili, Mtakatifu, Mkweli, Mpenda, Mpole, rafiki, Msaidizi, Ulinzi, Kujali, Kushiriki, Nguvu, Nguvu, Huruma, Kusamehe, Uwezeshaji, Utambuzi, Kupunguza, Kusafisha, Kusafisha, Kuponya, Kuokoa, Kusonga, Kuunda, Kuharibu, Kupiga, Kutimiza, Kutofautisha, Kufariji, Kutoa, Kufundisha, Mafunzo, Kutakasa, Kuokoa, Kusimamia, Kuhifadhi, Kujiandikisha, Kurekebisha, Kushughulikia, Kutoa ushujaa, Imeshinda, Imeshabirikiwa, Imekuwa ya kihistoria, Imethibitishwa, haiwezi kuharibika, Haikuweza, Haikubadilika, Imeaminika, Inalindwa, Kinga, Msikivu, Sifa, Heshima, Kuheshimiwa, Kuadhimishwa, Kuaminika, Nzuri, Imefahamika, Kusherehekea, Kusifiwa, Kujulikana, Kutambuliwa, Kupendwa, Kuabudiwa, Kutafutwa, Kuhitajika, Inahitajika, Imeombwa, Mzuri, Kuishi, Kupumua, Uhai, Inayofanya kazi, ya kushangaza, ya kusisimua, yenye tija, yenye tija, ya ubunifu, inayoongezeka, tajiri, ya kutosha, heshima, heshima, safi, bora, bora, bora, ya kushangaza, bora mkojo, Muujiza, Kushangaza, Upendo, Imani, Amani, Tumaini, Ndoa, Furaha, Maombi, Nguvu, Neema, Watoto, Msamaha, Uponyaji, Roho Mtakatifu, Wokovu, Hofu, Imani, Moyo, Msamaha, Faraja, Omba, Ibada, Rafiki , Wasiwasi, Nuru, uvumilivu, Kifo, Pendaneni, Upendo ni uvumilivu, Ukweli, Dhambi, Matunda ya Roho, Shukurani, Talaka, Mbingu, Hasira, Roho, Sifa, Mke, Familia, Mtegemee Bwana, Ulimi, Kazi , Mungu ni Upendo, Yesu, Amri Kumi, Ubatizo, Ufariji, Shetani, Tubu, zaka, 1 Wakorintho, 1 Yohana, 1 Petro, 1 Wathesalonike, 1 Timotheo, 2 Wakorintho, 2 Yohana, 2 Petro, 2 Wathesalonike, 2 Timotheo, 3 Yohana, kabisa, udhibitisho, Matendo ,ambatana, shikamana, utii, uambatanaji, ushikiliji, kupitisha, kupitisha, kupitisha, kuathiri, kuathiri, kuathiri, kuathiri, agolojia, imani ya Mungu, amillenialism, Amillenial, Amilnia, uharibifu, uharibifu. . sm, kupaa, kupaa, kupaa, kupaa, kutokuwepo kwa Mungu, kulipatuliwa, upatanisho, Augustianism, Augustini, mwandishi, mamlaka, Ubatizo, Baptize, kubatiza, kubatiza, kubatiza, Bibilia, biblia, bibliolatry, Calvin, Calvinism, katekisimu, Katekisimu, kuachika, kuachika, kutahiriwa, kutahiriwa, kusafishwa, kusafishwa, kusafisha, kutakasa, utakaso, Wakolosai, tume, imepewa jukumu, sambamba, kukiri, kukiri, kukiri, kukiri, kukiri, muktadha, mwendelezo, uongofu, ubadilishaji, waongofu, waongofu, waongofu, waumbaji, waumbaji, waumbaji, wa Uumbaji, waliosulubiwa, kusulubiwa, kusulubisha, dhahiri, uungu, uungu, uovu, uovu, udhalimu, uasherati, mwanafunzi, wanafunzi, nidhamu, nidhamu, uungu, Waraka, mafundisho, mafundisho, nguvu, athari, iliyowezeshwa, athari, ufanisi, athari, athari, eisegesis, eisegetical, El Shaddai, wateule, uchaguzi, fanya moyo, kutia moyo, kutia moyo, kutia moyo, kutia moyo, kutia moyo, Waefeso, umilele, umilele, Uinjilishaji calism, uinjilishaji, uinjilishaji, uinjilishaji, uinjilishaji, uinjilishaji, uinjilishaji, uchunguzi, uchunguzi, uhamasishaji, ushauri, kushauri, kushauri, uwepo, uwepo, wa nje, shirikisho, ufadhili, mwili, mwili, Wagalatia, Wagiriki, Wagiriki. Wanajadi, uungu, Habakuku, Hagai, mbingu, Waebrania, mhemko,

hermeneutics, Herode, Herodians, Herodias, homily, ubinadamu, wanadamu, hypostatic muungano, wavivu, wavivu, picha, sanamu, ibada ya sanamu, sanamu, taa, ujinga, kuzimu, kutokuwa na nguvu, kutokuwa na nguvu, kutokuwa na nguvu, kusisitiza, maana , mwili, mwili, maombezi, maelewano, uhuru, uhuru, uchukuzi, uvumbuzi, usio kamili, usio na kipimo, usio na mipaka, uvumilivu, asili, msukumo, kuhamasisha, kuhamasisha, kusisitiza, kuombeza, kuombeana, kuombeana, kuombeana , waombezi, mwombezi, mpatanishi, wa ndani, asiyeonekana, asiyeonekana, anayeweza kujali, Yakobo, Yehova, Ayubu, Yohane, Yona, Yudea, kuhesabiwa haki, kuhalalisha, kuhalalisha, kuhalalisha, kuongoza, kuongoza, kuongoza, kuongoza , yenye nguvu, kikomo, upungufu, mapungufu, kikomo, kikomo, fadhili, Luka, Malaki, mara kadhaa, wanadamu, Marko, Mathayo, mpatanishi, huruma, huruma, Mika, milenia, Mwenyezi Mungu, Mohammed, milenia, mirac le, miujiza, modalism, maadili, mafundisho, morured, morifying, Nahum, muhimu, umuhimu, Mpya, Agano Jipya, Obadiah, utii, utii, nguvu zote, nguvu zote, ujulikanaji, omnipresent, omniscience, mjuzi asili, asili, asili, panentheism, pantheism, Paulo, Pentekosti, Pentekosti, utambuzi, kamili, ukamilifu, ukamilifu, utimilifu, ukamilifu, utimilifu, uvumilivu, uvumilivu, uvumilivu, uvumilivu, Mafarisayo, Mafarisayo, Filemoni, Wafilipi, ushirikina, utunzaji, uhifadhi, uhifadhi, uhifadhi, bora, neema, kuhani, ukuhani, profesa, maprofesa, profesa, unabii, unabii, unabii, unabii, nabii, unabii, unabii, upeanaji, utangazaji, uhuisha, uhuisha, huhuisha, fidia, fidia, ukombozi, unyakuo, kunywatiwa, ubakaji, maridhiano, maridhiano, maridhiano, maridhiano, ukombozi, ukombozi, ukombozi, ukombozi, dini, dini, dini, dini, kutubu, toba, kutubu, kutubu, kufufua, kufufuka, ufufuo, ufufuo, Ufunuo, ufunuo, haki, haki, Warumi, Sabatoanism, sakramenti, sakramenti, sadaka, kafara, kafara, sadaka, Masadukayo, Masadukayo, wokovu, utakaso, utakaso, jitakase, utakaso, waandishi, maandishi, maandishi, maandiko, kujitolea, mahubiri, rahisi, unyenyekevu, roho, ufalme, uhuru, enzi, roho, kiroho, kiroho, vya kutosha, ishara, mfano, ishara, ishara, ushirika, hema, maskani, tare, magugu, machozi, machozi, hekalu, jaribu, majaribu, majaribu, majaribu, majaribu, theolojia, theolojia, theolojia, Thummim, Tito, ilibadilisha, ilibadilisha, kupitisha, transcendent, transcendental, kubadilika, kubadilika, kubadilika, kubadilishwa, kubadilika, Tafsiri, Tafsiri, Imani, Utatu, ukweli, ukweli, aina, typology, bila masharti, Universa dhabiti, Urimu, uwazi, unaofuata, unaofuata, unaonekana kwa makusudi, utashi, Zekaria, Sefania, ufundishaji, Uadilifu, utakaso, Vitabu vya bibilia, Ninakuwaje mkristo, nitaokokaje? kuzaliwa tena, Kubatizwa kwa maji, Kubatizwa kwa Roho Mtakatifu, Kujazwa, Nakuaje Mkristo, Je! ninasomaje Bibilia, Nani Shetani, Nani Yesu, Nimjuaje Mungu, Je! Shetani ni nini, Je! Pepo, nashinda pepo, nashinda vipi Ushetani, Jinsi ya kuacha milki, Vita vya Kiroho, Je! Ninaishije ushindi, corona, coronavirus, virusi, tumaini, tetemeko la ardhi, hatari, kifo, hofu, ugonjwa, umasikini, uovu , njaa, Shetani, shetani, roho, malaika, mapepo, farasi wanne, apocalypse, ufunuo, mwisho wa siku, kurudi kwa Yesu, hukumu, muslim, buddist, toaist, jeish, zaroastrian, Hindu, Hinduism, brahman, brahmanism, roman katoliki , papa, madhi, masiya, metreya

LANGUAGE: Swahili (Tanzania) Resources
%d bloggers like this: