Select your resources:

INFORMATION

…Afrikaans (/ˌæfrˈkɑːns/, /ˌɑː/, or /ˈkɑːnz/)[5][6] is a West Germanic language spoken in South Africa, Namibia, and to a lesser extent, Botswana and Zimbabwe. It evolved from the Dutch vernacular[7][8] of South Holland[9][10] spoken by the mainly Dutch settlers of what is now South Africa, where it gradually began to develop distinguishing characteristics in the course of the 18th century.[11] Hence, it is a daughter language of Dutch, and was previously referred to as “Cape Dutch" (a term also used to refer collectively to the early Cape settlers) or “kitchen Dutch" (a derogatory term used to refer to Afrikaans in its earlier days).[n 1] The term is ultimately derived from Dutch “Afrikaans-Hollands" meaning “African Dutch". It is the first language of most of the Afrikaner and Coloured people of Southern Africa. Although Afrikaans has adopted words from other languages, including Portuguese, the Bantu languages, Malay, German and the Khoisan languages, an estimated 90 to 95% of Afrikaans vocabulary is of Dutch origin.[n 2] With about 7 million native speakers in South Africa, or 13.5% of the population, it is the third-most-spoken language in the country.[12] It has the widest geographical and racial distribution of all the eleven official languages of South Africa, and is widely spoken and understood as a second or third language.

Source: Wikipedia

AUDIO & VIDEO RESOURCES

BIBLES – Audio Bibles

Jesus Story

AUDIO & VIDEO – Global Recordings Network

VIDEO – Jesus Film Media

Additional Information

Perfect, heilige, regverdige, liefdevolle, vriendelike, vriendelik, hulpvaardig, Beskermende, omgee, deel, kragtige, Mig

Perfect, heilige, regverdige, liefdevolle, vriendelike, vriendelik, hulpvaardig, Beskermende, omgee, deel, kragtige, Mighty en deernisvol is, Gezind, bemagtiging, onderskeiding, oorweldigend, beslag, reiniging, genesing, bevryding en herstel, Moving, skep, die vernietiging, geslaan, vervullende, kenmerkende, troos, die verskaffing, onderrig, opleiding, reiniging, bevry, bevrydend, Bewaring, versending, tereg te wys, aanspreek, confiding, moed, oorwinnende, gekrediteer word, Historiese, beproefde, onverganklike, Unfailable, onfeilbaar is nie, betroubaar, beskerm word, immuun, Responsieve, bevoorregte, agbare, Madame, Wettige, betroubaar, goeie, betroubare, gevier word, geprys, verheerlik, Famous, aansienlike mense liefgehad het, gedien het, Aanbid, gesoek word, dit nodig is, vereis, versoek Beautiful, Living, asemhaling, Alive, aktiewe, Amazing, Inspirerende, produktiewe, vervaardiging, Creative, volop, Rich, Voldoende, ordentlike, beskeie Suiwer, Real, morele, Gesonde, Veilige, voordelige, Uitstekend, Eminent, prominente, Opvallend, Buitengewone, Bonatuurlike, Wonderbaarlike, Verbasend, liefde, geloof, vrede, hoop, huwelik, Joy, Gebed, Krag, Grace, kinders, vergifnis, genesing, Heilige Gees, Salvation, vrees, Trust, hart, Vergewe, Comfort, Bid, aanbidding, vriend, bekommernis, Lig, Patience , dood, Liefde mekaar, die liefde is geduldig, die Waarheid, Sonde, Vrug van die Gees, Thanksgiving, egskeiding, Hemel, woede, Gees, Praise, vrou, familie, Vertrou op die Here, tong, Werk, God is liefde, Jesus , tien gebooie, die doop, aanmoediging, Satan: Bekeer julle, Tiende, 1 Kor, 1 Johannes, 1 Petrus, 1 Thessalonicense, 1 Timoteus 2 Kor, 2 Johannes, 2 Petrus, 2 Thessalonicense 2 Timoteus 3 Johannes, absolute, absolute , Hand, hou, nagekom, nakoming, aanhanger, voldoen, aan te neem, aanvaar, aanneming, aanvaarding, beïnvloed, beïnvloed, beïnvloed, beïnvloed, agnostikus, agnostisisme, amillenialism, antichiliastiese, Amos, uitwissing, annihilationism, salf gesalf, salwing, antinomian , Antinomiane, apokriewe, apologetiek, apostel, apostels, apostoliese, Arianisme, Arminiaanse, Arminianisme, klim, opstyg, styg, hemelvaart, ateïsme, versoening, versoening, versoening, Augustianism, Augustynse, skrywer, gesag, die doop, Baptiste, doop, doop , doop, Saligsprekinge, Bybel, Bybelse, bibliolatry, Calvyn, Calvinisme, kategese, kategismusse, cessationism, cessationist, besny, besny besnydenis, skoon, skoon, skoon, suiwer, rein, reiniging, Kolossense, kommissie, wat in opdrag, versoenbaar, bely , bely, bely, bely, bely ons, konteks, continuationism, omskakeling, omskep, omskep, omskakeling, bekeerlinge, geskep, skep, skepping, Kreasionisme, gekruisig, kruisiging, kruisig, definitiewe, deïsme, godheid, laat ontaard, verdorwe, verdorwenheid, dissipel , leerlinge, dissipline, dissipline, goddelikheid, Dosetistiese, leer, leer, dinamiese, effek, in werking gestel, aanbring, effektiewe, effekte, kragtige, eisegesis, eisegetical, El Shaddai, uitverkore en verkiesing, aan te moedig, aangemoedig, aanmoediging, moedig, moedig, Efesiërs, ewige, ewigheid, evangelisisme, evangelisasie, evangelis, evangeliste, evangeliseer, te evangeliseer, geëvangeliseerde, evangelizes, eksegese, eksegetiese, vermaan, vermaning, vermaan om julle te vermaan bestaan, bestaan ​​nie, eksterne, federale, Voleinder, vlees, vlees, vlesige, Gal, Gnostiese, Gnostisisme, Gnostici, godsaligheid, Habakuk, Haggai, die hemel, Hebreërs, hermeneutiese, hermeneutiek, Herodus, Herodiane Herodias, zeden preek, die mensdom, die mensdom, hipostatiese unie, idle, idled, luier, afgod, afgodery, afgode, verlig , verligting, immanensie, nabyheid, onveranderlikheid, onveranderlike, toerekening, toereken, toereken, gereken, reken, vleesgeworde, inkarnasie, inklusivisme, met mekaar deel, onafhanklikheid, onafhanklike, induktiewe, onfeilbaarheid, onfeilbare, onfeilbaarheid, onfeilbare, oneindige, oneindigheid, onaantastbaarheid, inherente , inspirasie, inspireer, geïnspireer, inspireer, intree, intree, intree, intree, voorbidding, voorbidder, intersessors, intersessie, tussenganger, interne, onsigbare, onsigbare, onweerstaanbaar, James, die HERE, o Job, John, Johannes, Judas, regverdiging, geregverdig , regverdig, regverdig, lei, wat lei, gelei, wettisisme, melaats, melaatses, melaatsheid, Leviet, Levitiese, beperking, beperking, beperkings, beperkte, beperk, beperk, goedertierenheid, Lukas, Maleagi, manifold, die mensdom, Mark, Matthew, bemiddelaar , genadig, barmhartig, Miga, duisendjarige, Allah, Mohammed, millennium, wonderwerk, wonderwerke, modalism, morele, tugtiging, afgehaal, mortifies, doodmaak, Nahum, wat nodig is, noodsaak, New, Testament, Obádja, gehoorsaamheid, gehoorsaamheid, almag, almagtig , alomteenwoordigheid, alomteenwoordige, alwetendheid, alwetend, Onésimus, ordonnansie, verordeninge, oorsprong, oorspronklike, oorspronklik, panenteïsme, panteïsme, Paul, Pinkster, Pentekostalisme, skerpsinnige, volmaak, volkome, vervolmaak, perfeksie, perfeksionisme, perfeksionis, vervolmaak, deursettingsvermoë, volharding , volhard, volhard, Fariseër, Fariseërs, Filemon, Filippense, politeïsme, bewaring, behou, bewaar, bewaar, voorgaande, genade, priester, priesterdom, bely, bely, bely, belydende, profesieë, profesie, voorspel, profesieë, profeteer profeet , profetiese, profete, versoening, voorsienigheid, lewend, lewend, lewendmakende, lewend, losprys, losgekoop, losgeld, Wegraping, weggeraap, liries, versoen, versoen, versoen, versoening, versoening, verlos, verlos, verlos, verlossing, geloof, godsdiens , godsdienstigheid, godsdienstige, berou, bekering, berou, berou, wek, opgewek, opstanding, opstandings, resurrects, Openbaring, openbaring, regverdige, geregtigheid, Romeine, Sabelianism, sakrament, sakramente, opoffering, opgeoffer, offers, opofferende, Sadduseër, Sadduseërs , verlossing, heiligmaking, geheilig, heilig, heilig, skrywer, skrywers, skriftuurlike, Skrif, Skrif, selfbestaande, preek, eenvoudige, eenvoud, siel, soulish, soewereine, soewereiniteit, gees, geestelike, spiritualiteit, voldoende, simbool, simboliese , simboliek, simbole, sinergisme, tent, tent, tarra, onkruid, skeur, skeur, tempel, versoek, versoeking, versoekings, versoeking, aanloklik, verlei, teïsme, teologiese, teologie, Tummim, Titus, skeur, skeur, transendensie, transendente , transendentale, verheerliking, Verheerliking, van gedaante verander, van gedaante verander, transform, vertaal, vertaal, die Drie-eenheidsleer, Drie-eenheid, die waarheid, waarheid, tipe, tipologie, onvoorwaardelike, Universal, die Urim en waarheid, middellike, middellike, sigbare, opsetlike, opsetlike, gewilligheid, Sagaría , Sefanja, dissipelskap, Regverdigmaking, heiligmaking, boeke van die Bybel, Hoe word ek ‘n Christen, Hoe kan ek gered, Hoe word ek ‘wedergebore, gedoop in water, gedoop in die Heilige Gees en vol, hoe kan ek groei as ‘n Christen, Hoe lees ek die Bybel, Wie is Satan, wat is Jesus, hoe kan ek God weet: Wat is Satanisme, Wat is duiwels Hoe kan ek die duiwels te verslaan, Hoe kan ek Satanisme verslaan, Hoe om dit in besit te stop, geestelike oorlogvoering, Hoe kan ek leef in oorwinning

hty en deernisvol is, Gezind, bemagtiging, onderskeiding, oorweldigend, beslag, reiniging, genesing, bevryding en herstel, Moving, skep, die vernietiging, geslaan, vervullende, kenmerkende, troos, die verskaffing, onderrig, opleiding, reiniging, bevry, bevrydend, Bewaring, versending, tereg te wys, aanspreek, confiding, moed, oorwinnende, gekrediteer word, Historiese, beproefde, onverganklike, Unfailable, onfeilbaar is nie, betroubaar, beskerm word, immuun, Responsieve, bevoorregte, agbare, Madame, Wettige, betroubaar, goeie, betroubare, gevier word, geprys, verheerlik, Famous, aansienlike mense liefgehad het, gedien het, Aanbid, gesoek word, dit nodig is, vereis, versoek Beautiful, Living, asemhaling, Alive, aktiewe, Amazing, Inspirerende, produktiewe, vervaardiging, Creative, volop, Rich, Voldoende, ordentlike, beskeie Suiwer, Real, morele, Gesonde, Veilige, voordelige, Uitstekend, Eminent, prominente, Opvallend, Buitengewone, Bonatuurlike, Wonderbaarlike, Verbasend, liefde, geloof, vrede, hoop, huwelik, Joy, Gebed, Krag, Grace, kinders, vergifnis, genesing, Heilige Gees, Salvation, vrees, Trust, hart, Vergewe, Comfort, Bid, aanbidding, vriend, bekommernis, Lig, Patience , dood, Liefde mekaar, die liefde is geduldig, die Waarheid, Sonde, Vrug van die Gees, Thanksgiving, egskeiding, Hemel, woede, Gees, Praise, vrou, familie, Vertrou op die Here, tong, Werk, God is liefde, Jesus , tien gebooie, die doop, aanmoediging, Satan: Bekeer julle, Tiende, 1 Kor, 1 Johannes, 1 Petrus, 1 Thessalonicense, 1 Timoteus 2 Kor, 2 Johannes, 2 Petrus, 2 Thessalonicense 2 Timoteus 3 Johannes, absolute, absolute , Hand, hou, nagekom, nakoming, aanhanger, voldoen, aan te neem, aanvaar, aanneming, aanvaarding, beïnvloed, beïnvloed, beïnvloed, beïnvloed, agnostikus, agnostisisme, amillenialism, antichiliastiese, Amos, uitwissing, annihilationism, salf gesalf, salwing, antinomian , Antinomiane, apokriewe, apologetiek, apostel, apostels, apostoliese, Arianisme, Arminiaanse, Arminianisme, klim, opstyg, styg, hemelvaart, ateïsme, versoening, versoening, versoening, Augustianism, Augustynse, skrywer, gesag, die doop, Baptiste, doop, doop , doop, Saligsprekinge, Bybel, Bybelse, bibliolatry, Calvyn, Calvinisme, kategese, kategismusse, cessationism, cessationist, besny, besny besnydenis, skoon, skoon, skoon, suiwer, rein, reiniging, Kolossense, kommissie, wat in opdrag, versoenbaar, bely , bely, bely, bely, bely ons, konteks, continuationism, omskakeling, omskep, omskep, omskakeling, bekeerlinge, geskep, skep, skepping, Kreasionisme, gekruisig, kruisiging, kruisig, definitiewe, deïsme, godheid, laat ontaard, verdorwe, verdorwenheid, dissipel , leerlinge, dissipline, dissipline, goddelikheid, Dosetistiese, leer, leer, dinamiese, effek, in werking gestel, aanbring, effektiewe, effekte, kragtige, eisegesis, eisegetical, El Shaddai, uitverkore en verkiesing, aan te moedig, aangemoedig, aanmoediging, moedig, moedig, Efesiërs, ewige, ewigheid, evangelisisme, evangelisasie, evangelis, evangeliste, evangeliseer, te evangeliseer, geëvangeliseerde, evangelizes, eksegese, eksegetiese, vermaan, vermaning, vermaan om julle te vermaan bestaan, bestaan ​​nie, eksterne, federale, Voleinder, vlees, vlees, vlesige, Gal, Gnostiese, Gnostisisme, Gnostici, godsaligheid, Habakuk, Haggai, die hemel, Hebreërs, hermeneutiese, hermeneutiek, Herodus, Herodiane Herodias, zeden preek, die mensdom, die mensdom, hipostatiese unie, idle, idled, luier, afgod, afgodery, afgode, verlig , verligting, immanensie, nabyheid, onveranderlikheid, onveranderlike, toerekening, toereken, toereken, gereken, reken, vleesgeworde, inkarnasie, inklusivisme, met mekaar deel, onafhanklikheid, onafhanklike, induktiewe, onfeilbaarheid, onfeilbare, onfeilbaarheid, onfeilbare, oneindige, oneindigheid, onaantastbaarheid, inherente , inspirasie, inspireer, geïnspireer, inspireer, intree, intree, intree, intree, voorbidding, voorbidder, intersessors, intersessie, tussenganger, interne, onsigbare, onsigbare, onweerstaanbaar, James, die HERE, o Job, John, Johannes, Judas, regverdiging, geregverdig , regverdig, regverdig, lei, wat lei, gelei, wettisisme, melaats, melaatses, melaatsheid, Leviet, Levitiese, beperking, beperking, beperkings, beperkte, beperk, beperk, goedertierenheid, Lukas, Maleagi, manifold, die mensdom, Mark, Matthew, bemiddelaar , genadig, barmhartig, Miga, duisendjarige, Allah, Mohammed, millennium, wonderwerk, wonderwerke, modalism, morele, tugtiging, afgehaal, mortifies, doodmaak, Nahum, wat nodig is, noodsaak, New, Testament, Obádja, gehoorsaamheid, gehoorsaamheid, almag, almagtig , alomteenwoordigheid, alomteenwoordige, alwetendheid, alwetend, Onésimus, ordonnansie, verordeninge, oorsprong, oorspronklike, oorspronklik, panenteïsme, panteïsme, Paul, Pinkster, Pentekostalisme, skerpsinnige, volmaak, volkome, vervolmaak, perfeksie, perfeksionisme, perfeksionis, vervolmaak, deursettingsvermoë, volharding , volhard, volhard, Fariseër, Fariseërs, Filemon, Filippense, politeïsme, bewaring, behou, bewaar, bewaar, voorgaande, genade, priester, priesterdom, bely, bely, bely, belydende, profesieë, profesie, voorspel, profesieë, profeteer profeet , profetiese, profete, versoening, voorsienigheid, lewend, lewend, lewendmakende, lewend, losprys, losgekoop, losgeld, Wegraping, weggeraap, liries, versoen, versoen, versoen, versoening, versoening, verlos, verlos, verlos, verlossing, geloof, godsdiens , godsdienstigheid, godsdienstige, berou, bekering, berou, berou, wek, opgewek, opstanding, opstandings, resurrects, Openbaring, openbaring, regverdige, geregtigheid, Romeine, Sabelianism, sakrament, sakramente, opoffering, opgeoffer, offers, opofferende, Sadduseër, Sadduseërs , verlossing, heiligmaking, geheilig, heilig, heilig, skrywer, skrywers, skriftuurlike, Skrif, Skrif, selfbestaande, preek, eenvoudige, eenvoud, siel, soulish, soewereine, soewereiniteit, gees, geestelike, spiritualiteit, voldoende, simbool, simboliese , simboliek, simbole, sinergisme, tent, tent, tarra, onkruid, skeur, skeur, tempel, versoek, versoeking, versoekings, versoeking, aanloklik, verlei, teïsme, teologiese, teologie, Tummim, Titus, skeur, skeur, transendensie, transendente , transendentale, verheerliking, Verheerliking, van gedaante verander, van gedaante verander, transform, vertaal, vertaal, die Drie-eenheidsleer, Drie-eenheid, die waarheid, waarheid, tipe, tipologie, onvoorwaardelike, Universal, die Urim en waarheid, middellike, middellike, sigbare, opsetlike, opsetlike, gewilligheid, Sagaría , Sefanja, dissipelskap, Regverdigmaking, heiligmaking, boeke van die Bybel, Hoe word ek ‘n Christen, Hoe kan ek gered, Hoe word ek ‘wedergebore, gedoop in water, gedoop in die Heilige Gees en vol, hoe kan ek groei as ‘n Christen, Hoe lees ek die Bybel, Wie is Satan, wat is Jesus, hoe kan ek God weet: Wat is Satanisme, Wat is duiwels Hoe kan ek die duiwels te verslaan, Hoe kan ek Satanisme verslaan, Hoe om dit in besit te stop, geestelike oorlogvoering, Hoe kan ek leef in oorwinning

LANGUAGE: Afrikaans Resources
%d bloggers like this: